รู้จัก มิสึ (Mizu Info)

น้ำดื่มมิสึ น้ำดื่มทีม่า ผ่านกระบวนการเครื่องกรองน้ำระบบอัตโนมัติ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอนโซน
ระบบบรรจุขวดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ทุกขั้นตอน การจัดส่งด้วยรถตู้ปิดสนิท รับประกันการปนเปื้อน
จนถึงลูกค้า น้ำดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา และมาตรฐาน GMP
โรงงานตั้งอยู่ศูนย์ อุตสาหกรรมที่สะอาด ป้องกันการปนเปื้อน

Visitors: 51,661